Fysio KST – Forløb i Kranio-Sakral-Terapi for fysioterapeuter

Kurserne forventes at opstarte i 2017.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du er interesseret i at høre nærmere om kurserne og måske ønsker at deltage, når de er klar.

Der knokles på højtryk i samarbejde med både nogle af Stanley Rosenberg Institutets tidligere undervisere og nye undervisere.

Fysiouddannelse og -viden opkøbte efter Stanley Rosenberg Institutets konkurs alt undervisningsmateriale. Det er med baggrund i dette, at de nye kurser skabes.

Forløb i kranio sakral terapi til fysioterapeuter

Baseret på det originale materiale efter Stanley Rosenberg institutet kommer nu en forløbsrække i kranio sakrale teknikker til fysioterapeuter.

Forløbsrækken er målrettet fysioterapeuter og tager udgangspunkt i den store mængde viden, de besidder omkring kroppens anatomi og bevægelseslære.

Års erfaring fortæller os, at fysioterapeuter kan blive rigtig dygtige kranio sakral terapeuter, hvis de formår at lukke op og skabe ro i eget sanseapparat og derved kan begynde at anvende hænder og fingre på en mere blid og følende måde.

Forløbene er bygget op, så fysioterapeuterne skal:

  • drage nytte af den grundviden, de kommer med
  • lære mange nye teknikker og manuelle greb fra den traditionelle kranio sakral terapi
  • lære Rosenberg teknikker til fascie og bindevæv
  • arbejde med den blide tilgang og sansningen af krop og psyke

Forløbene:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Børn

Efter forløbsrækken er gennemført vil fysioterapeuten kunne anvende alle grundlæggende tankegange og kranio sakrale teknikker i sin behandling af patienter. Som ved alle andre terapeutiske retninger kræver også kranio sakral terapien øvelse for at dygtiggøre sig. Fysioterapeuter som ønsker at udforske den kranio sakrale verden vil kunne fortsætte uddannelsen ved at deltage i specifikke emne-forløb eller på overbygningen hos et samarbejdende institut.

Vi arbejder på at få godkendt Fysio-KST-forløbsrækken som meritgivende til videreuddanelse til RAB-godkendt Kranio Sakral Terapeut, hvis nogen måtte ønske dette.

Hvad er kranio sakral terapi?

Kranio sakral terapi (KST) er en blid og behagelig behandlingsmetode, som udspringer fra osteopatien. Med udgangspunkt i lette, blide berøringsteknikker påvirker terapeuten den del af centralnervesystemet, som er årsag til den ubalance og det ubehag, du føler i kroppen.

Kranio sakral terapiens formål er at korrigere ubalancer og dysfunktioner i det såkaldte kraniosakrale system. Kranio sakral-systemet består dels af knoglerne i kraniet, ansigtet ogkorsbenet (sacrum), dels af membranerne og cerebrospinalvæsken, som cirkulerer omkring hjernen og ned igennem rygsøjlen. Væsken er nødvendig, for at hjernecellerne kan få næring og udskille affaldsstoffer. Væsken virker også som støddæmper for at beskytte hjernen ved slag på kraniet. Hensigten med kraniosakral-terapien er at frigøre eventuelle spændinger i leddene mellem knoglerne, afspænde de stærke membraner, samt forbedre både hjernevæskens og blodets cirkulation. Disse membraner støtter fysisk hjernen og rygmarvens nerver og holder dem på plads.

De lette berøringer stimulerer kroppen til at genfinde sin naturlige balance, og behandlingen medvirker derved til, at kroppen så at sige heler sig selv. Nervesystemets påvirkning af og indflydelse på kroppens generelle sundhed og veltilpashed er omfattende.

Hvad kan kranio sakral terapien hjælpe med?:

Ryg- og nakkesmerter – Hovedpine (spænding, migræne) – Brystsmerter – Kæbespændinger/skæren tænder  – Piskesmæld – Hjernerystelse – Fordøjelses- og/eller maveproblemer – Gener efter arbejds- eller sportsskader – Gener efter ulykker – Udstrålende nervesmerter – Spændte/ømme muskler – Arvæv – Vejrtrækningsbesvær – Halsbrand/mavesår – Menstruationssmerter – Tinnitus – Uforklarlige smerter – Hormonelle ubalancer – Svimmelhed – Stress – motorisk uro – Indlæringsproblemer – Søvnproblemer – Hyperaktivitet – Irritabilitet/anspændthed – Nervøsitet/rastløshed.

Kranio sakral terapiens historie

I begyndelsen af det 20. århundrede lagde Dr. William Sutherland grundstenene til den moderne kranio sakral terapi. Han påviste en bevægelighed mellem kranieknoglerne, som man hidtil kun kendte fra børn, og tilførte derved den klassiske osteopati en helt ny dimension. Resultatet af hans fund blev en finere, blidere og mere perfekt metode, som blev videreudviklet og finjusteret i årtierne derefter. Osteopatien, som i forvejen arbejdede med en blød form for manipulation af knoglerne i ryg og nakke, tog straks de nye fund til sig. Men i takt med at medicinalindustrien voksede, blev teknikkerne oftere og oftere erstattet af piller og recepter. Den amerikanske osteopat John E. Upledger arbejdede i 1970’erne videre med Sutherlands tanker og teknikker og udviklede en forenklet og standardiseret behandlingsform. Upledger giver behandlingsformen navnet kranio sakral terapi.
Upledger begynder som den første at undervise personer uden en lægeuddannelse i kranio sakral-teknikkerne.

I 1986 introducerede behandlerne Stanley og Trine Rosenberg kranio-sakral terapi i Danmark.

Med udgangspunkt i lette,

blide berøringsteknikker

påvirker terapeuten kranie,

rygsøjle og bækken og

påvirker derigennem nervesystemet

til at genfinde

balance, således selv-

korrigerer kroppen.

De lette berøringer stimulerer kroppen til

at genfinde sin naturlige balance.