Handelsbetingelser

Fysiouddannelse og -viden udbyder forløb og forløbsrækker i samarbejde med højt kvalificerede undervisere.

Under de forskellige forløb vises et minimums antal deltagere for afholdelse. Bliver et forløb mod forventning ikke afviklet, tilbagebetales det fulde beløb til deltager.

Ved afbud fra deltager tidligere end 30 dage før forløbsafvikling tilbagebetales det fulde beløb minus 200 kr i adm. gebyr.

Ved afbud senere end 30 dage før forløbsafvikling tilbagebetales der ikke penge. Deltageren har dog mulighed for at deltage i et efterfølgende forløb/ eller et andet forløb til 50% af prisen. Kontakt administrationen for yderligere aftale.

For yderligere spørgsmål kontakt administrationen på mail: info@fysiouddannelseogviden.dk